altAct_noBG

בית

 

הפעולה האלטרנטיבית היא אלטרנטיבה מנהיגותית הפועלת מחוץ למרכזי הכח הפוליטיים שמטרתה הצבת תחלופה לסְטָטוּס קְווֹ בישראל ובמזרח התיכון בכלל. החל בתוכניות חברתיות ויוזמות לנורמליזציה וכלה בחינוך ופעילות הסברתית, הפעולה האלטרנטיבית מנסה לאתגר את הפרספקטיבה החד-צדדית עמה אנו מתמודדים באזורנו ולהציג אלטרנטיבות חדשניות מבוססות על צדק, הכרת זכויותילידי האזור, סיכוי לעתיד טוב יותר לכל העמים במזרח התיכון.

מה "אלטרנטיבי" בפעילות השלום שלנו?

1. אנו עוקפים את הקהילה הבינלאומית, את "תעשיית השלום" במימון האירופי ואת הפרדיגמה הכושלת של שתי מדינות לשני עמים שרק החריפה את המתחים בעשורים האחרונים.

2. אנו דוחים את הרעיון כי התערבות בחסות מערבית של דיפלומטים משני הצדדים יכולה להביא לשלום על ידי חתימה על הסכמים חסרי ערך המתווכים על-ידי מעצמות זרות. שלום ניתן להשיג רק על ידי הבאת ה"רדיקלים" שבשוליים משני הצדדים לשולחן – אלה שחיים את השאיפות של העם שלהם באופן המלא ביותר, ושעד כה נחסמו לגמרי מהמשא ומתן.

3. אנו מאמינים ששלום לא יכול להיות מושג על ידי אילוץ כל צד להתפשר אלא על-ידי מציאת פתרון המאפשר לכל צד לחוות תחושת ניצחון מלאה על פי האופן בו ניצחון מוגדר בנרטיב של כל מפלגה בהתאמה. על מנת שזה יקרה, עלינו תחילה לבחון את שאיפות הליבה והקשיים של כל צד על מנת ליצור נרטיב רחב יותר ומכליל יותר המסוגל להכיל את שני הנרטיבים היריבים לכאורה. המטרה איננה צריכה להיות מפגש באמצע (כאשר כל צד ימשיך בצדק לחשוד בצד האחר) אלא ניצחון משותף באמצעות פתרון המאפשר לנו להתעלות מעל פרדיגמת ה- או/או ההרסנית של הסכסוך.