slider-identity_ver2

זהות

למרות שהעם היהודי הוא עם יליד המזרח התיכון, בשתי המאות האחרונות הרבה יהודים אתניים התחילו להזדהות יותר עם המערב. מכיוון שהתופעה הזאת השתרשה בעשורים שקדמו להקמת המדינה היהודית העצמאית מחדש , התוצאה היתה משבר זהות עבור מדינת ישראל הצעירה, וזה מנע מאיתנו מלהתקבל ע"י שכנינו או להגיע להסכמה לגבי האופי של החברה שאנו מקווים לבנות

הפעולה האלטרנטיבית רואה בזהות המערבית הבדויה של ישראל גורם משמעותי לסכסוך בין יהודים והעמים האחרים ילידי האזור, מכיוון שזה מחזק את הטיעונים האנטי-ציוניים ומעודד גישה שוביניסטית בחברה הישראלית כלפי העמים הערביים

כדי שישראל תגיע למצב של שלום –פנימי וחיצוני – העם היהודי צריך להבין, לקבל ולהציג בגאוה את הזהות השמית האותנטית והיחודית שלו

הפעולה האלטרנטיבית מעודדת ישראלים להכיר באופן מודע בתרבות השמית האותנטית שלו כפתרון לכל האתגרים שעומדים בפני עמנו בעת הזאת, החל בשלום ובטחון וכלה בענינים חברתיים והיחס בין דת ומדינה. אם נראה את עצמנו כחלק אורגני מהמזרח התיכון במקום מבצר מבודד של ערכים זרים, נוכל לפורר את החומות שמפרידות ביניו ובין שכנינו, ולבנות חברה עברית אותנטית שמסוגלת לחיות בדו-קיום הרמוני עם העמים אחרים באזור