slider-justice_ver2

צדק

הפעולה האלטרנטיבית רואה בצדק תנאי מקדים לשלום, מכיוון ששלום אמיתי יכול להתקיים רק כשכל צד מרגיש שבע רצון עם מנת חלקו הקולקטיבית. מעבר לעובדה ששני העמים אינם שבעי רצון, ההסכמים הדיפלומטיים של שני העשורים האחרונים כפו עלינו אי-צדק בכמה מישורים. בעוד שהיהודים והפלסטינים עברו הפרדה כפויה על בסיס אתני, חונכו לשנוא אחד אתהשני וסבלו אלפי הרוגים באלימות שנולדה כתוצאה מהסכמי אוסלו, הפלסטינים היו צריכים להתמודד גם עם מחסומים משפילים, חומות חודרניות, ומגבלות נרחבות הפוגעות בחופש התנועה. באותו זמן סבלו היהודים מהריסת בתים, גירושים המוניים של ישובים שלמים ושלילה גלובאלית של זכויותיהם הלאומיות

כדי שיהודים ופלסטינים יוכלו להשיג שלום אמיתי, שני העמים צריכים להכיר בזכויות הלגיטימיות של הצד השני. התביעות ההסטוריות של העם היהודי להגדרה עצמית בין הים התיכון לנהר הירדן לא יכולות לבוא על חשבון זכויות האדם הבסיסיות של הפלסטינים שחיים בתוך הגבולות האלו

למרות שאי אפשר להגדיר עם היושב בארץ המוצא שלו ככוח כובש זר, לעתים קרובות מדינת ישראל מאמצת מדיניות של כוח כובש בכל מה שקשור למדיניות כלפי הפלסטינים. כתוצאה מכךממשלת ישראל וצה"ל בעצם פוגעים בזכות הלגיטימית של העם היהודי לממש את הריבונות הפוליטית בלב הארץ ההסטורית שלו

הפעולה האלטרנטיבית פועלת להתגבר על הפרספקטיבה הצרה של "אנחנו או הם" שכרגע שולטת במזרח התיכון, ע"י חשיפת העובדה שניתן לענות על הטענות הלגיטימיות של שני הצדדים בלי ליצור אי-צדק חדש. אנחנו מאמינים שרק אם נדרוש צדק לכל העמים יהיה אפשר להשיג שלום באזורינו