slider-peace_ver2a

שלום

הפעולה האלטרנטיבית רואה בסכסוך בין העם היהודי ועמים אחרים ילידי האזור כמצב לא טבעי שנכפה ע"י כוחות חיצוניים. מכיוון שהאנשים הכי קרובים ליהודים הם העמים האחרים ילידי האזור, אנו שואפים לאחדות ושלום כאידיאל שנובע מהאמונה שהעמים השמיים הם אחים שמחוברים זה לזה ע"י תרבות, מוצא וערכים משותפים

לכן יזמנו תוכניות כדי לקדם את הדו-שיח בין העם היהודי והעמים אחרים ילידי המזרח התיכון. המאמצים שלנו מובלים בעיקר ע"י יהודים ישראליים וערבים פלסטינים שמעונינים לחיות יחד באחווה וכבוד הדדי למרות חוסר היכולת של המנהיגים הפוליטיים שלנו להשיג שלום. העובדה שאנחנו מיועדים לחיות יחד עוד שנים רבות דוחפת אותנו להבין שזה לא רק רצוי אלא גם נחוץ שניצור את יחסי החברות שיאפשרו לנו לבנות עתיד טוב יותר ביחד

הפעולה האלטרנטיבית היא לא תנועה פוליטית והיא לא מתימרת להציע פתרונות סופיים או לנסח הסכמי שלום. במקום זה, אנו פועלים כדי לקדם במות לדו-שיח ופרויקטים משותפים בחינוך, תרבות, בטיחות בדרכים ואיכות הסביבה בתקווה שיצירת שינוי מוחשי יעודד שלום בין העמים ברמה השורשית, וזה יצמח מלמטה כלפי מעלה